Publikációk

Sulyok Dénes, Megyes Attila, Rátonyi Tamás, Huzsvai László, Nagy János

Kukoricatermesztés eredményességének értékelése üzemi körülmények között a Hajdúsági Löszháton

A modellezési tevékenység - a "mi lett volna ha..." típusú kérdések megválaszolása - hatalmas jelentőséggel bír napjainkban, s várhatóan a jövőben még nagyobb igény fog rá jelentkezni. A növénytermesztési tevékenység során is lehetőség van szimulációs modellek használatára. A modelleknek elsődleges célja, hogy az igen bonyolult ökológiai rendszer működését feltárják, a benne zajló folyamatokat megmagyarázzák, és a matematika eszköztárával leírják. A modellezést a mai technika segítségével ? informatikai eszközök felhasználásával - sokkal gyorsabban és nagyobb pontossággal lehet megtenni, mint azt korábban a hagyományos eszközök alkalmazásával. Ezáltal olyan kérdésekre kaphatunk gyors és megbízható választ, amelyeket egyébként csak drága, sokszor időigényes mérésekkel, kísérletekkel, megfigyelésekkel tudunk megválaszolni. A mezőgazdaságban alkalmazható ökológiai és ökonómiai modellek jelentősége folyamatosan növekszik. A fejlesztők felismerték, hogy a felhasználóknak olyan komplex modellekre van szüksége, amelyek a növénytermesztési tevékenység valamennyi folyamatát (ökológiai és ökonómiait egyaránt) egy komplex rendszerben képesek leírni. Ebben az esetben nagyobb lehetőség van a pontosabb tervezésre, amelyen keresztül hozzájárulhatunk a vállalkozás rentábilis gazdálkodásához, illetve növelhetjük jövedelemtermelő képességét.

Teljes cikk letöltése

Nagy János

Az öntözés vállalati szintű elemzése

Az öntözés vállalati szintű elemzése és öntözési rendszer fejlesztése az Észak-alföldi régióban című K+F projekt tudományos eredményeit reprezentáló tanulmányok.

Sulyok Dénes

The economic questions of irrigated maize cultivation on the Loess-plato of Hajdúság

The immediate object of the simulating cultivation models are to define the processes of the highly difficult system - included the human activities as well by mathematical methods and to model them by computer assistance.

Sulyok Dénes

A kukorica öntözéses termesztésének gazdasági kérdései a Hajdúsági Löszháton

A szimulációs növénytermesztési modellek közvetlen célja, hogy az igen bonyolult rendszer folyamatait, beleértve az emberi tevékenységet is, a matematika eszközeivel leírják, és azt számítógép támogatásával modellezzék.

Sulyok Dénes

A kukorica öntözésének technológiai és gazdasági kérdései

Hazánk ökológiai körülményeinek figyelembe vételével megállapítható, hogy - a tenyészidőszakok többségében - a természetes csapadékellátás sem mennyiségben, sem eloszlásban nem fedezi a kukorica igényét.

Sulyok Dénes

Kukoricatermesztés eredményességének értékelése üzemi körülmények között a Hajdúsági Löszháton

A modellezési tevékenység - a "mi lett volna ha..." típusú kérdések megválaszolása - hatalmas jelentőséggel bír napjainkban, s várhatóan a jövőben még nagyobb igény fog rá jelentkezni.